Inwestuj w mieszkania w Rumi!

Jeśli inwestujesz w budynki mieszkalne i mieszkania w Rumi, w których jest niewielka podaż i wysoki popyt, zbieranie miesięcznych pieniędzy z czynszu od najemców może być bardzo lukratywne.

Ponadto ubezpieczenie, reklama, opłaty za zarządzanie nieruchomościami i inne opłaty można odliczyć od podatku. Co roku możesz nawet odpisać część wartości swojego mieszkania w Rumi dzięki amortyzacji MACRS.

Ponadto zazwyczaj można później sprzedać nieruchomości wielorodzinne z zyskiem i potencjalnie cieszyć się ich traktowaniem jako nieruchomością z sekcji 1231.

Inwestycje w mieszkania w Rumi to najlepsza strategia inwestycyjna dla osób, które chcą powolnego, ale stałego wzrostu wartości swojego portfela, a także dochodów z wynajmu, które są użytecznym źródłem przepływów pieniężnych.

Niestety, podczas gdy zyski mogą być znaczne, podobnie jak ilość pracy, którą muszą wykonać właściciele mieszkań w Rumi.

Twoje miesięczne koszty, w tym nieoczekiwane wydatki, takie jak naprawy, muszą być pokrywane bez względu na to, co się stanie. Jeśli masz zbyt wiele wolnych miejsc lub najemców zalegających z czynszem, wpłynie to na Twój dochód operacyjny netto i przepływy pieniężne.

Dobrą wiadomością jest to, że możesz zatrudnić zarządcę nieruchomości, który pomoże Ci w wielu obowiązkach związanych z wynajmowanymi nieruchomościami.

Oczywiście oznacza to, że zarabiasz mniej na inwestycji w nieruchomość wielorodzinną. Ty decydujesz, czy zmniejszone obciążenie pracą jest warte niższych przepływów pieniężnych.

Inną opcją jest skorzystanie z usługi finansowania społecznościowego, takiej jak DiversyFund, aby zrobić to wszystko za Ciebie.

Serwis celuje w niedoceniane budynki mieszkalne, inwestuje przepływy pieniężne otrzymane od najemców i sprzedaje je z zyskiem około pięć lat później.