Kręgi żelbetowe z dnem – do czego możesz je wykorzystać?

Ułatwia to i przyspiesza proces tworzenia systemu komunikacji oraz obniża ogólne koszty finansowe projektu. Szyb wykonany z produktów takich jak kręgi żelbetowe z dnem nie boi się aktywności sejsmicznej z przesunięciami i zachowuje integralność strukturalną nawet na gruntach bardzo niestabilnych, skłonnych do osiadania. Szkło monolityczne to jednoczęściowa konstrukcja zwykłego pierścienia i dna. Znajduje zastosowanie w miejscach o podwyższonych wymaganiach dotyczących szczelności np. do zbiorników kanalizacyjnych.

Kręgi żelbetowe z dnem zapewniają wysoki poziom ochrony otaczającej gleby i nie pozwala zawartości studni przedostać się do gruntu lub wpaść do wód gruntowych. Cały proces wykonywania pierścieni do studni, kręgów żelbetowych z dnem jest jasno regulowany przez poszczególne przepisy i specyfikacje.

Prefabet szczegółowo opisuje właściwości jakościowe i wytrzymałościowe mieszanki betonowej odpowiedniej do produkcji modułów. Pierścienie studni, kręgi żelbetowe z dnem nie mogą być instalowane na obszarach o aktywności sejsmicznej powyżej 8 punktów oraz w regionach wiecznej zmarzliny. Dla tak trudnych warunków eksploatacji wymagane są nieco inne opcje i rozwiązania konstrukcyjne i techniczne. Norma 10060 określa wymagania dotyczące mrozoodporności materiału. Wymagany poziom wodoodporności jest zgodny z dokumentem 12730. Odchylenia od norm dopuszczalne są w minimalnych ułamkach procentowych i tylko dla określonych parametrów.