Czego uczą szkoły policealne Kraków w zakresie mody?

Wiedza na temat budowy odzieży, podstawowa umiejętność nauczana w szkołach średnich i policealnych Kraków i nauk o rodzinie i konsumenckich, jest zagrożona na poziomie średnim i średnim, ponieważ programy są usuwane z programów nauczania, a zajęcia nie są oferowane. Spadek liczby programów jakie oferują szkoły policealne Kraków wydaje się być wynikiem postrzeganej negatywnej wartości zajęć z konstruowania odzieży połączonej z błędnym przekonaniem o możliwościach kariery dostępnych dla studentów w branży mody. W tym artykule omówiono możliwości kariery dla studentów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie budowy odzieży w prężnym i rozwijającym się przemyśle modowym, i sugeruje, że ponowne skupienie się na umiejętnościach i wiedzy w zakresie budowy odzieży ma kluczowe znaczenie dla sukcesu uczniów i przygotowania zawodowego zarówno w przypadku edukacji w zakresie nauk rodzinnych, jak i konsumenckich. oraz studenci merchandisingu i projektowania mody na poziomie policealnym.

Ankieta internetowa przeprowadzona wśród nauczycieli którzy pracują w miejscach takich jak szkoły policealne Kraków; Specjaliści z branży modowej i studenci szkół wyższych na kierunku Edukacja o rodzinie i naukach konsumenckich oraz merchandising i projektowanie mody określili żywe doświadczenia i znaczenie konstrukcji odzieży w karierze studentów edukacji rodzinnej i konsumenckiej, a także merchandisingu i projektowania mody, czyli wszystkich tych kierunków jakie oferują szkoły policealne Kraków.