Kancelaria prawna Warszawa specjalizuje się w prawie upadłościowym

Upadłość firmy to termin powszechnie używany w odniesieniu do likwidacji firmy, który przeprowadza kancelaria prawna Warszawa. W Warszawie termin upadłość dotyczy tylko osób fizycznych, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i członków spółek osobowych. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proces znany jako likwidacja byłby odpowiednikiem upadłości firmy. Niezależnie od tego, czy chcesz odejść od Biznesu, czy też chcesz odpisać dług Firmy i zacząć od nowa, możemy Ci doradzić prostym, łatwym do zrozumienia językiem na każdym kroku. W Warszawie upadłość firmy jest znana jako likwidacja. Wówczas firma nie może „zbankrutować”, zamiast tego zostaje postawiona w stan likwidacji. Niewypłacalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może przystąpić do dobrowolnej likwidacji wierzycieli (CVL). Jest to napędzane przez dyrektorów i członków lub akcjonariuszy firmy i spowoduje, że firma zaprzestanie handlu i zostanie zlikwidowana i usunięta. Kancelaria prawna Warszawa oferuje pomoc w tych działaniach.

Obowiązkowa likwidacja następuje po złożeniu wniosku o likwidację, do którego może wnieść jeden lub kilku wierzycieli i jest to procedura sądowa.

Wejście w stan likwidacji – Spółka może wejść w stan likwidacji, gdy jest wypłacalna lub niewypłacalna, status spółki określi tryb likwidacji. Kiedy niewypłacalna firma zostanie postawiona w stan likwidacji, po zrealizowaniu wszystkich aktywów, wszelkie wpływy zostaną przekazane wierzycielom, wszelkie pozostałe zadłużenia ostatecznie umrą wraz z firmą, ponieważ przestaje ona istnieć i zostaje usunięta z rejestru prowadzonego przez Kancelarię Prawną z Warszawy. Wypłacalna spółka podobnie zrealizowałaby wszystkie aktywa, spłaciłaby wszystkie nieuregulowane długi i zobowiązania, a następnie rozdzieliłaby pozostałe pieniądze między udziałowców. Firma ostatecznie przestałaby istnieć i została wykreślona z rejestru. Postępowanie likwidacyjne, bez względu na to, czy jest ono wypłacalne, czy niewypłacalne, może zostać wprowadzone i przeprowadzone jedynie przez licencjonowaną praktykę upadłościową, którą pomoże przeprowadzić kancelaria prawna Warszawa.