Zawory instrumentation – czym są?

Przy wyborze zaworu instrumentation oprzyrządowania należy wziąć pod uwagę podstawowe czynniki. Niektóre z najważniejszych kryteriów wymaganych do wyboru zaworu są wymienione poniżej. Każda aplikacja będzie przywiązywać większą wagę do każdego z następujących czynników:
Bardzo ważne jest, aby wszystkie aspekty systemu zostały ocenione pod kątem prawidłowego projektu przed przeprowadzeniem specyfikacji jakie mają zawory instrumentation. Zrozumienie różnorodności warunków pracy będzie miało duży wpływ na ostateczny wybór projektu.

Podstawowe projekty zaworów oprzyrządowania:
Zrozumienie różnorodności sposobów zaprojektowania uszczelnienia zaworu i dostępnych typów konstrukcji zaworów odgrywa ważną rolę w procesie specyfikacji. W swoim podstawowym rdzeniu zawory instrumentation składają się z elementu sterującego, takiego jak kula lub igła, i czasami zawierają automatyczne urządzenie uruchamiające do obsługi zaworu, w przeciwieństwie do obsługi ręcznej. Gniazdo jakie mają zawory instrumentation kontroluje przepływ materiału, podczas gdy uszczelnienie ogranicza wyciek między gniazdem a elementami uruchamiającymi. Na ogólną wydajność mogą drastycznie wpływać takie czynniki, jak materiały konstrukcyjne, sztywność i położenie na trzpieniu zaworu oraz właściwy wybór zaworu. Spośród wszystkich konstrukcji zaworów na rynku, ogólnie rzecz biorąc, następujące cztery typy zaworów będą stosowane w aplikacjach do kontroli przepływu, analizy, testowania i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.